NHO spår bedre oljetider

Næringslivets Hovedorganisasjon tror fastlandsøkonomien vil vokse noe mer enn ventet i år. Større oljeinvesteringer kan hjelpe veksten.

 

Tirsdag la sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, frem den første av de fire «Økonomisk overblikk»-rapportene som kommer i løpet av året. Rapportene tar for seg NHOs økonomiske utsikter de fire neste årene.

Organisasjonen anslo i desember at Norges fastlandsøkonomi ville øke med 2,1 prosent i 2018. En god start på året fører imidlertid til at organisasjonen nå i en ny rapport justerer tallet opp til 2,2 prosent, skriver E24.

Grunnen til årets gode start og oppjusteringen er et stort hopp i oljeinvesteringer. Tidligere hadde NHO ventet en vekst på én prosent. Istedenfor tror de nå at norske oljeinvesteringer vil øke med syv prosent i år.

– Etter fire år med et samlet fall i oljeinvesteringene på over 30 prosent, regner vi nå med en økning på 18 prosent over de neste tre årene, skriver NHO i rapporten.

Veksten i oljeinvesteringene vil fortsette også i 2019 (også syv prosent), mens den vil roe ned i 2020 (tre prosent), tror NHO.

Organisasjonen antar også at arbeidsledigheten vil synke – fra fire prosent i år til 3,7 prosent i 2019 og videre ned til 3,6 prosent i 2020.

Likevel ønsket ikke Dørum å ta helt av på den norske økonomiens vegne da han tirsdag presenterte NHOs rapport.

– Det er en del motvind som vil bremse veksten, sa Dørum.