Retningslinjer for fordelsavtale

mobile-intro-ingress

Beregn din månedskostnad

{+ mainMonthly | price +} kr *

* Eks: Nom. rente {+disclaimerInterestRate|number:2+} %, eff. rente {+disclaimerEffectiveInterestRate|number:2+} %,{+disclaimerLoanAmount|currency:"":0+} kr o/{+disclaimerPaymentYears+} år, kostnad{+disclaimerCost|currency:"":0+} kr, totalt{+disclaimerTotal|currency:"":0+} kr.

 

Individuell nom. rente 5,99–26,9 %. Eff. rente 6,32–31,36 % (170 000 kr o/8 år). Nedbetalingstid 1–15 år.

Retningslinjer for fordelsavtale

Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

Behandlingsansvarlig er Centum Finans AS (985220239), c/o Aker Brygge Business Centre, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo. (Heretter «Zmarta/Centum».)

Zmarta er et varemerke innen Centum Finans.

Hva er en fordelsavtale?

Fordelsavtalen er en abonnementstjeneste som løpende hjelper deg med din privatøkonomi ved å tilby deg personlig service på et høyt nivå, samt informasjon og markedsføring som er tilpasset deg. Tjenesten innebærer at Zmarta/Centum, basert på informasjon om hvilke tjenester du tidligere har benyttet deg av fra Zmarta/Centum (f.eks. tidligere søkt om lån og forsikringer) samt informasjon som du selv angir i søknaden din, og/eller på din personlige side under Min konto/side (f.eks. sivilstand, familiesituasjon, boform, bil og personlige interesser), presenterer og tilbyr informasjon og produkter som vi tror er relevante og interessante nettopp for deg. Tjenesten innebærer at Zmarta/Centum, gjennom såkalt profilering, sammenligner forutsetningene dine med tidligere engasjement hos oss, samt med statistisk informasjon (på aggregert nivå, dvs. i samlet form som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner) om hva andre i en lignende situasjon som deg (f.eks. lignende livsfase, økonomi, boform og boområde m.m.) har vist interesse for. På denne måten vil tjenesten kun tilby deg relevante tilbud, og du slipper å motta informasjon om tjenester som ikke interesserer deg. Les mer i avsnittet «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?» nedenfor.

De løsningene og produktene du vil få informasjon og tilbud om innenfor rammen av Fordelsavtalen, er tjenester som tilbys av selskap innen Zmarta Group. Per i dag gjelder dette f.eks. privat-, bil-, bolig- og bedriftslån, forsikring, kredittkort, sparing eller lignende.

Fordelsavtalen kan per i dag kun inngås i forbindelse med at du bruker noen av Zmarta Groups formidlingstjenester, f.eks. formidling av lån og/eller forsikring.

For at vi skal kunne tilby deg Fordelsavtalen må vi behandle personopplysningene dine. Behandlingen av personopplysningene dine omfatter også såkalt profilering. Retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, samt hvilke rettigheter du har.

Hvilke personopplysninger samles inn, og hva brukes de til?

Visse opplysninger gir du oss selv i forbindelse med at du søker om å få benytte en av våre tjenester og/eller Fordelsavtalen. Dette kan være person- og kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer eller søknadsinformasjon som f.eks. informasjon om inntekt, ansettelsesinformasjon og søkt kredittbeløp.

Vi samler inn visse opplysninger om deg i forbindelse med og/eller etter at du har sendt en søknad til oss. Slike opplysninger kan være en oppdatering av personopplysningene dine eller komplettering av opplysninger via eksterne registre fra leverandør for oppdatering av adresseinformasjon som f.eks. Bisnode. Oppdateringen gjøres for å kunne sikre god kunde- og registerpleie. Vi lagrer også informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte da du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg og hva kontakten gjaldt. For å kunne tilby Fordelsavtalen bruker Zmarta/Centum i stor utstrekning statistisk informasjon i form av aggregerte data (dvs. data i samlet form som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner). Slike aggregerte data viser andre kunders bruk av Zmarta/Centums tjenester (dvs. samlet informasjon om hvordan Zmarta/Centums kunder i lignende livssituasjon og behov som du har brukt Zmarta/Centums tjenester). Zmarta/Centum sammenligner informasjonen med den informasjonen du selv oppgir i søknaden din eller på Min konto/side, for at vi skal kunne tilby en tjeneste som er så persontilpasset som mulig. På denne måten forsøker vi å forutse hva slags informasjon du er interessert i å motta. Les mer i avsnittet «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?» nedenfor.

Når en søknad sendes via digitale kanaler bruker vi informasjonskapsler og andre digitale verktøy før søkeoptimering, sporing og oppfølging. Alt for å kunne gi deg en god og relevant brukeropplevelse. Les mer om dette i våre rettningslinjer «Om informasjonskapsler».

I disse retningslinjene forklares det hvordan personopplysningene dine behandles spesifikt dersom du velger å inngå en Fordelsavtale. For mer generell informasjon om Zmarta Groups behandling av personopplysninger, se våre Retningslinjer for personvern.

Hva brukes personopplysningene til?

Vi behandler personopplysningene dine til de formål som angis nedenfor.

Personopplysningene dine registreres i kundedatabasen vår. Når du ringer eller blir oppringt av kundetjenesten vår, tar vi opp samtalen med deg. Det gjør vi for å kunne dokumentere vår avtale med deg, samt som en del av compliancearbeidet da dette muliggjør at vi i senere kan kontrollere at vi i samtalen følger lover og regler, i tillegg til vårt interne regelverk.

All behandling av personopplysninger må finne støtte i gjeldende personvernlovgivning, det vil si at det kreves et såkalt rettslig grunnlag. For at vår behandling av personopplysningene dine skal være lovlig, kreves det at den er nødvendig (i) for å oppfylle vår avtale med deg, eller (ii) for å oppfylle en rettslig forpliktelse Zmarta/Centum har. Behandling av personopplysninger kan også skje med støtte av (iii) en interesseavveining eller (iv) etter at du har gitt ditt samtykke til å at en viss behandling kan skje.

Dersom behandlingen er nødvendig for formål som påvirker Zmarta/Centum eller tredje parts berettigede interesser, kan Zmarta/Centum behandle personopplysningene dine med støtte av en interesseavveining. Slike interesser omfatter Zmarta/Centum kommersielle interesse av å opprettholde en god kunderelasjon med deg, samt forbedre og videreutvikle tjenestene våre. I denne delen foretar Zmarta/Centum en interesseavveining for å kunne forbedre og videreutvikle produktene våre samt sikre funksjonaliteten og sikkerheten til tjenestene våre, noe som veier tyngre enn å beskytte din identitet. Dersom du har synspunkter eller innvendinger mot vår behandling som tar utgangspunkt i en interesseavveining, har du rett til å komme med innvendinger mot slik behandling når som helst. For mer informasjon om dine rettigheter, se informasjon under avsnittet «Dine rettigheter og valg» i den generelle delen av Retningslinjer for personvern.

Person- og kontaktopplysninge(f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen:

Vi trenger informasjonen for å kunne oppfylle vår del av fordelsavtalen, dvs. for å kunne levere tjenesten til deg.

Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Personopplysningene dine vil også bli anonymisert på et aggregert nivå, dvs. at de ikke kan kobles til deg som enkeltperson, og bli brukt innenfor rammen av tjenesten i forhold til andre kunder.

For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, se avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Juridisk grunn for behandlingen:

Å oppfylle avtalen vår med deg samt oppfylle rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, se avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Automatisk beslutning og profilering:

Det tas ingen automatiske beslutninger.

Informasjonen analyseres for å kunne tilby deg en persontilpasset tjeneste. Les mer i avsnittet «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?».

Deling av informasjon:

Informasjon deles med Bisnode for oppdatering av adresseinformasjon.

Dersom du logger deg inn på Min konto/side med BankID, deles personopplysningene med leverandøren av bankidentifikasjonstjenesten for å sikre identiteten din.

Informasjon om gateadresse eller boligområde kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel for henting og analyse av statistisk informasjon. Les mer i avsnittet «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?»

For å kunne tilby deg tjenester som er tilpasset økonomien din innenfor rammen av Fordelsavtalen kan informasjonen deles med andre selskaper innen Zmarta Group.

IP-adresse og visse informasjonskapsler

Formål med behandlingen:

Vi bruker IP-adressen som identifikasjon og gjenkjenning av innstillingene dine for å kunne tilby deg en bedre brukeropplevelse. Vi samler også inn IP-adressen din av administrative grunner, bl.a. for å kunne se hvilken kanal du brukte for å komme til hjemmesiden vår. Dessuten lagrer vi IP-adressen din for å kunne hindre svindel.

Nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler finner du i våre rettningslinjer «Om informasjonskapsler».

Juridisk grunn for behandlingen:

Vi bruker interesseavveining for alle formål som omhandler IP-adresser og ditt samtykke i forhold til informasjonskapsler på den måten som angis i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Automatisk beslutning og profilering:

Det tas ingen automatiske beslutninger.

Informasjon om hvordan du bruker nettsidene våre, samt når du benytter tjenestene våre som en del av Fordelsavtalen for å tilby deg persontilpasset informasjon og gi deg tilbud. For eksempel kan vi se hvilken kategori tjenester du har vist interesse for på sidene våre og hvilken informasjon du søker.

Deling av informasjon:

Nei. 

Informasjon om betalingsanmerkning eventuell gjeld koblet til anmerkningen.

Formål med behandlingen:

Informasjon om betalingsanmerkninger behandles for at vi skal kunne gi deg relevante tilbud innenfor rammen av tjenesten.

Juridisk grunn for behandlingen:

For å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

Automatisk beslutning og profilering:

Deling av informasjon:

Nei. 

Søknadsinformasjon og svar (f.eks. informasjon om inntekt, sivilstand, interesser, boform, bil,
arbeidsgiver, søkt lånebeløp/forsikring bevilget og/eller utbetalt lånebeløp, svar om tilbud om forsikring, formål med lån eller underlag for forsikring og lignende.)

Formål med behandlingen:

Vi bruker informasjonen for å kunne tilby tjenesten i henhold til Fordelsavtalen, f.eks. for å kunne tilby deg relevante og persontilpassede tilbud samt for å opprette statistikk og gjennomføre analyser på aggregert nivå ved hjelp av anonymiserte data som ikke kan kobles til deg som enkeltperson.

Juridisk grunn for behandlingen:

Å oppfylle avtalen vår med deg samt oppfylle rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, se avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Automatisk beslutning og profilering:

Det tas ingen automatiske beslutninger.

Informasjonen analyseres for å kunne tilby deg en persontilpasset tjeneste. Les mer i avsnittet «Hvordan tilpasses tjenesten til meg?».

Deling av informasjon

  1.                                                                 

Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes

Oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til avtalen

Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg samt bekrefte identiteten din. Vi trenger denne informasjonen for å kunne inngå og oppfylle avtalen vår med deg. Dersom du ikke gir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg tjeneste i henhold til Fordelsavtalen.

Som nevnt over bruker Zmarta/Centum i stor utstrekning statistisk informasjon for å kunne tilby Fordelsavtalen. Dette innebærer også at personopplysningene dine (spesielt informasjon om kjønn, postnummer, alder og søknadsinformasjon) vil også bli anonymisert på et aggregert nivå og bli brukt innenfor rammen av tjenesten i forhold til andre kunder.

Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg.

Kommunikasjon med deg

Via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (slik som sms, e-post, e-postskjema, konti i sosiale medier eller via vår chatte-funksjon) eller på annen måte, f.eks. når vi sender informasjon og er i kontakt med deg i forbindelsen med spørsmål angående tjenestene våre.

Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg. 

For direkte markedsføring

Personopplysningene kan også bli brukt for å tilby deg andre tjenester fra Zmarta/Centum eller fra våre andre selskaper i Zmarta Group

Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg og/eller berettiget interesse.

Utvikling og sikring av funksjonalitet og effektivitet av våre tjenester

Vi bruker data for å analysere og forstå markedstrender for å kunne utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Slik kan vi f.eks. analysere brukeratferden i våre digitale tjenester for å forbedre funksjonene og presentasjonen av den, slik at de blir mer brukervennlige. For dette formålet kan vi også komme til å sette sammen statistikk til analysebehov, f.eks. for å se hvordan du bruker og navigerer i tjenestene våre. Søkeinformasjonen som du gir oss når du søker våre formidlingstjenester, brukes også til begrenset analyse for å kunne tilby deg relevant direkte markedsføring.

Rettslig grunnlag: Oppfylle vår avtale med deg samt berettiget interesse.

Behandling av betalingsanmerkninger

Dersom du har en betalingsanmerkning, kan du ikke benytte våre låneformidlingstjenester. Derfor lagrer Zmarta/Centum denne informasjonen om deg. Ved å lagre informasjonen, kan vi sikre at vi ikke kontakter deg dersom du ikke har mulighet til å benytte låneformidlingstjenesten vår. Informasjon om betalingsanmerkning er gyldig i 36 måneder fra den datoen da du søkte om et lån hos oss, og derfor kommer vi tidligst til å kontakte deg med tilbud om låneformidlingstjenesten når denne tiden er utløpt. 

Hvem gir vi personopplysningene dine til?

I enkelte tilfeller kan vi dele personopplysningene dine med andre selskaper og samarbeidspartnere.

Dersom Zmarta/Centum eller en vesentlig del av Zmarta/Centum selges til en tredje part, kan personopplysningene dine bli delt med en slik tredje part i forbindelse med et slikt salg. Du kan imidlertid være helt trygg på at vi ikke vil selge personopplysningene dine til en utenforstående tredje part til markedsføringsformål.

Hvor lenge lagres personopplysningene mine?

Personopplysningene lagres i henhold til personopplysningsloven og annen relevant lovgivning, noe som betyr at opplysningene ikke lagres lenger enn nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen eller det loven tillater.

Opplysningene dine, inkl. IP-adresse, lagres så lenge du abonnerer på tjenesten og opplysningene trengs for at vi skal kunne oppfylle Fordelsavtalen. Dersom du sier opp avtalen, vil vi slette opplysningene så snart det er mulig i henhold til gjeldende lov og Zmarta/Centums interne prosesser. Dersom avtalen blir passiv (dvs. at du ikke viser interesse for tjenesten eller dens innhold i en periode på 4 år fra inngåelse), vil dette bli likestilt med en oppsigelse av avtalen, og personopplysningene dine vil da bli slettes på samme måte som angitt over.  

Hvordan tilpasses tjenesten til meg

For å kunne gi deg som enkeltkunde relevante tilbud og personlig service innenfor rammen av Fordelsavtalen, benytter vi en type analyse (profilering) som innebærer at vi bruker verktøy for å prøve å forutse ditt fremtidige behov for Zmarta Groups tjenester. Dette gjøres ut fra historiske data (din tidligere bruk av Zmarta/Centums tjenester, andre kunders bruk av Zmarta/Centums tjenester samt statistisk aggregerte data). Dataene som samles inn fra tidligere søknader hos Zmarta Group (både dine og andre kunders) samt informasjon som du selv angir i forbindelse med at du søker om lån eller forsikring (f.eks. dersom du oppgir at du har bil). Zmarta/Centum kan også samle inn data fra leverandører av statistisk informasjon. Disse leverandørene behandler data fra offentlige registre og datakilder, som SCB, og bytter et statistisk grunnlag om sannsynlighet ut fra spesielle forutsetninger, f.eks. en gateadresse eller boområde. Det statistiske grunnlaget bygger på data på et aggregert nivå ved hjelp av anonymiserte data uten kobling til enkeltindivider.

Basert på personopplysningene dine, som vi får tilgang til innenfor rammen av Fordelsavtalen, f.eks. tidligere tjenester du har benyttet deg av fra Zmarta/Centum, sivilstand, interesser, bil, boform, bosted samt hvordan du navigerer på nettsidene våre, gjør Zmarta/Centum en analyse på individnivå som kan resultere i at du plasseres i en kundegruppe eller får en unik profil. Kundegruppen din eller din unike profil sammenlignes deretter med de statistiske dataene om atferd fra en målgruppe eller kundegruppe som er så lik din som mulig. For eksempel identifiserer og analyserer vi kundeatferden for å forstå hvordan ulike kundetyper, innen f.eks. samme boområde svarer på kampanjer eller tilbud.

Analysen over skal innenfor rammen av Fordelsavtalen kunne tilby deg informasjon og produkter som er relevante for akkurat deg, og du slipper å lese informasjon som sannsynligvis ikke er av interesse for deg. Ulike kunder kan derfor få ulike tilbud. 

Hva skjer dersom jeg ikke aksepterer behandling av personopplysninger i henhold til det som angis i disse retningslinjene for personvern?

For at du skal kunne få målrettede tilbud innenfor rammen av Fordelsavtalen, må Zmarta/Centum ha mulighet til å behandle personopplysningene dine slik som beskrevet over. Eventuelle fordeler, f.eks. rabatt på produkter eller tjenester fra en av Zmarta/Centums samarbeidspartnere som ikke er tilpasset akkurat deg, som tilbys som en del av Fordelsavtalen kan du benytte selv om du motsetter deg deler av den behandlingen som er beskrevet over (bl.a. den behandlingen som er nødvendig for å kunne sende deg relevante og personrettede tilbud), men resten av Fordelsavtalen kan ikke brukes. Du har selvfølgelig alltid rett til å motsette deg at personopplysningene dine brukes til markedsføringsformål. Dersom du ikke lenger ønsker tilbud fra Zmarta/Centum kan du kontakte oss på tlf. 239 67 010 / 239 67 000 eller sende en e-post til info@zmarta.no / info@centum.no.

Kontaktopplysninger

Zmarta / Centum Finans AS 
c/o Aker Brygge Business Centre
Postboks 1433 Vika
0115 Oslo
Telefon: 239 67 010 / 239 67 000 
E-post: info@zmarta.no / info@centum.no

Gyldighet

Disse retningslinjene for personvern for fordelsavtalen gjelder f.o.m. 21.05.2018 og inntil videre.

Last ned innehold som PDF

Beregn din månedskostnad

{+ mainMonthly | price +} kr *

* Eks: Nom. rente {+disclaimerInterestRate|number:2+} %, eff. rente {+disclaimerEffectiveInterestRate|number:2+} %,{+disclaimerLoanAmount|currency:"":0+} kr o/{+disclaimerPaymentYears+} år, kostnad{+disclaimerCost|currency:"":0+} kr, totalt{+disclaimerTotal|currency:"":0+} kr.

 

Individuell nom. rente 5,99–26,9 %. Eff. rente 6,32–31,36 % (170 000 kr o/8 år). Nedbetalingstid 1–15 år.

Centum samarbeider med over 15 banker og långivere hvor vi mottar provisjon for videreformidlingen. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi sikre at du mottar et best mulig tilbud basert på ditt individuelle behov! Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre samarbeidspartnere: