Retningslinjer for formidlingstjeneste

mobile-intro-ingress

Beregn din månedskostnad

{+ mainMonthly | price +} kr *

* Eks: Nom. rente {+disclaimerInterestRate|number:2+} %, eff. rente {+disclaimerEffectiveInterestRate|number:2+} %,{+disclaimerLoanAmount|currency:"":0+} kr o/{+disclaimerPaymentYears+} år, kostnad{+disclaimerCost|currency:"":0+} kr, totalt{+disclaimerTotal|currency:"":0+} kr.

 

Individuell nom. rente 5,99–26,9 %. Eff. rente 6,32–31,36 % (170 000 kr o/8 år). Nedbetalingstid 1–15 år.

Retningslinjer for formidlingstjeneste

Denne personvernerklæringen for formidlingstjensten Zmarta/Centum Finans (heretter «Zmarta/Centum» eller «vi/oss») kompletteres av den generelle Personvernerklæringen for Zmarta Norge, som denne Personvernerklæringen tilhører.

Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

Behandlingsansvarlig er Centum Finans AS (985220 239), c/o Aker Brygge Business Centre, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Visse opplysninger gir du oss selv i forbindelse med at du søker om å få benytte en av våre tjenester. Dette kan være person- og kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer eller søknadsinformasjon som f.eks. informasjon om inntekt, ansettelsesinformasjon og søkt kredittbeløp.

Vi samler inn visse opplysninger om deg i forbindelse med og/eller etter at du har sendt en søknad til oss. Slike opplysninger kan være en oppdatering av personopplysningene dine eller komplettering av opplysninger via eksterne registre fra leverandør for oppdatering av adresseinformasjon som f.eks. Bisnode. Oppdateringen gjøres for å kunne sikre god kunde- og registerpleie. I forbindelse med at du søker om et lån, bestiller vi en kredittvurdering av deg. Vi lagrer også informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte, når du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg og hva kontakten gjaldt. Når en søknad sendes via digitale kanaler, bruker vi cookies og andre digitale verktøy før søkeoptimering, sporing og oppfølging. Alt for å kunne gi deg en god og relevant brukeropplevelse. Les mer om dette i våre retningslinjer «Om informasjonskapsler».

Hva brukes personopplysningene til?

Vi behandler personopplysningene dine til de formål som angis nedenfor.

Personopplysningene dine registreres i kundedatabasen vår. Når du ringer eller blir oppringt av kundetjenesten vår, tar vi opp samtalen med deg. Det gjør vi for å kunne dokumentere søkeprosessen og vår avtale med deg samt for å unngå misforståelser.

All behandling av personopplysninger må finne støtte i gjeldende personvernlovgivning, det vil si at det kreves et såkalt rettslig grunnlag. For at vår behandling av personopplysningene dine skal være lovlig, kreves det at den er nødvendig (i) for å fullføre vår avtale med deg, eller (ii) for å fullføre en rettslig forpliktelse Zmarta/Centum har. Behandling av personopplysninger kan også skje med støtte av (iii) en interesseavveining eller (iv) etter at du har gitt ditt samtykke til å at en viss behandling kan skje.

Dersom behandlingen er nødvendig for formål som påvirker Zmarta/Centum eller tredje parts berettigede interesser, kan Zmarta/Centum behandle personopplysningene dine med støtte av en interesseavveining. Slike interesser omfatter Zmarta/Centums kommersielle interesse av å opprettholde en god kunderelasjon med deg, kunne tilby deg informasjon som er relevant for din bruk av våre tjenester, forbedre og videreutvikle tjenestene våre samt markedsføre Zmarta/Centum og våre øvrige selskaper i Zmarta Groups produkter og tjenester. I denne delen foretar Zmarta/Centum en interesseavveining for å kunne gi deg relevant informasjon og markedsføring, kunne forbedre og videreutvikle produktene våre, samt sikre funksjonaliteten og sikkerheten til tjenestene våre, dersom det som veier tyngre enn å beskytte din identitet. Dersom du har synspunkter eller innvendinger mot vår behandling som tar utgangspunkt i en interesseavveining, har du rett til å komme med innvendinger mot slik behandling når som helst. For mer informasjon om dine rettigheter, se informasjon under avsnittet «Dine rettigheter og valg» i den generelle delen av Retningslinjer for personvern.

Person- og kontaktopplysninger (f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse)

Formål med behandlingen

Person- og kontaktopplysninger (f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse) Vi trenger informasjonen for å kunne tilby tjenestene våre til deg. Vi trenger også denne informasjonen for å kunne kommunisere med deg, til direkte markedsføring, til utvikling og sikring av funksjonaliteten til tjenestene våre, til informasjonssikkerhet, for å hindre misbruk av tjenestene våre og for å oppfylle juridiske forpliktelser. For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, les mer under avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Juridisk grunnlag for behandlingen

Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg samt oppfylle rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, les mer under avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Automatisk beslutning

Ja, de opplysningene som du angir i søknaden matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sitt interne regelverk og vilkår som lånebeløp, ansettelsesform, inntekt, bilmodell, antall kjørte kilometer og lignende.

For mer informasjon, kan du lese avsnittet «Automatisert beslutning – hva er det?»

Deling av informasjon

Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for å kunne levere meglingstjenesten.

Informasjonen sendes også til kredittvurderings-selskaper for at vi skal kunne hente inn kredittopplysninger om deg samt til leverandør for oppdatering av adresseopplysninger.

Dersom du logger deg inn på Mine side med BankID, deles personopplysningene med leverandøren av bankidentifikasjonstjenesten for å sikre identiteten din.

Kontaktopplysningene dine kan også bli delt med leverandørene våre, for eksempel tjenester innen trykkeri, konvoluttering eller leverandør for henting og analyse av statistisk informasjon.

Til markedsføringsformål kan informasjonen deles med andre selskaper innen Zmarta Group.

IP-adresse og visse informasjonskapsler

Formål med behandlingen

Vi bruker IP-adressen som identifikasjon og gjenkjenning av innstillingene dine for å kunne tilby deg en bedre brukeropplevelse. Vi samler også inn IP-adressen din av administrative grunner, bl.a. for å kunne se hvilken kanal du brukte for å komme til hjemmesiden vår.

Dessuten lagrer vi IP-adressen din for å kunne hindre svindel.

Nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler finner du i våre retningslinjer «Om informasjonskapsler»

Juridisk grunnlag for behandlingen

Vi bruker interesseavveining for alle formål som omhandler IP-adresser og ditt samtykke i forhold til informasjonskapsler på den måten som angis i våre retningslinjer om bruken vår av informasjonskapsler.

Automatisk beslutning

Deling av informasjon

Av administrative hensyn kan IP-adressen bli delt med våre markedsføringspartnere, f.eks. for å se hvordan du opprettet søknaden din. I forbindelse med søksmål, mistanke om kriminalitet (f.eks. bedrageri eller hvitvasking av penger) eller potensielle trusler mot Zmarta/Centum eller andres rettigheter, kan IP-adressen din også gis til samarbeidende lån- og forsikringsgivere samt til politi og andre myndigheter. IP-adressen kan også gis videre dersom vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov eller myndighetsvedtak.

Kredittopplysning (inkludert informasjon om beskattet inntekt, kredittvurderingosv.) samt informasjon om betalingsanmerkninger og mulig gjeld som er knyttet til anmerkningen.

Formål med behandlingen

I forbindelse med at du søker om låneformidling hos oss, innhenter vi en kredittvurdering om deg fra de kredittvurderingsselskapene som vi samarbeider med. Innhenting av kredittopplysninger er et krav for at vi skal kunne sende søknaden din til de långiverne vi samarbeider med. Informasjon og betalingsanmerkninger og eventuell gjeld koblet til anmerkningen som inngår i kredittvurderingen behandles for at vi skal kunne vite om søknaden din kan sendes videre til långivere. Dersom du ikke gir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg formidlingstjenester.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.

Automatisk beslutning

Ja, informasjon om betalingsanmerkning fører automatisk til at søknaden din ikke behandles på grunn av långivernes egne regler.

For mer informasjon, kan du lese avsnittet «Automatisert beslutning – hva er det?».

Deling av informasjon

Søknadsinformasjon (f.eks. informasjon om inntekt, arbeidsgiver, søkt lånebeløp/
forsikring, beviliget og/eller utbetalt lånebeløp, svar på tilbud om forsikring, formål med lån eller underlag for forsikring og lignende.)

Formål med behandlingen

Etterspurte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne opprette og sende en søknad til tilsluttede lån- og forsikringsgivere, gi deg svar på søknaden din, samt motvirke hvitvasking og svindel. Informasjonen brukes også av oss til å etablere statistikk og til analytiske formål.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Dette trenger vi for å fullføre avtalen vår med deg samt oppfylle rettslig forpliktelse og/eller berettiget interesse.

For mer detaljert informasjon om hvilken grunn den respektive behandlingen støtter seg på, les mer under avsnittet: «Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes».

Automatisk beslutning

Ja, de opplysningene som du angir i søknaden matches automatisk med de kravene som de respektive lån- eller forsikringsgiverne stiller i henhold til sitt interne regelverk og vilkår som lånebeløp, ansettelsesform, inntekt, bilmodell, antall kjørte kilometer og lignende.

For mer informasjon, kan du lese avsnittet «Automatisert beslutning – hva er det?».

Deling av informasjon

Informasjonen i søknaden din sendes til og deles med tilknyttede långivere og forsikringsselskaper for å kunne levere formidlingstjenesten.

Mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes

Levering av våre tjenester

Vi trenger informasjonen for å kunne tilby deg tjenestene våre, bekrefte identiteten din (bl.a. i henhold til lover om hvitvasking og finansiering av terrorisme), opprette søknaden din og sende denne og personopplysningene dine til våre samarbeidspartnere som tilbyr lån og forsikring samt gi deg svar på søknaden. Vi trenger denne informasjonen for å kunne inngå og oppfylle avtalen vår med deg. Dersom du ikke oppgir denne informasjonen, kan vi dessverre ikke tilby deg formidlingstjenester.

Rettslig grunnlag: Fullføre avtalen vår med deg samt oppfylle rettslig forpliktelse.

Kommunikasjon med deg

Via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (slik som SMS, e-post, e-postskjema, konti i sosiale medier eller via vår chat-funksjon) eller på annen måte, f.eks. når vi sender informasjon og er i kontakt med deg i forbindelsen med spørsmål angående tjenestene våre.

Rettslig grunnlag: Fullføre vår avtale med deg.

For direkte markedsføring

Personopplysningene kan også bli brukt for å tilby deg andre tjenester fra Zmarta/Centum eller fra våre andre selskaper i Zmarta Group.

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.

Utvikling og sikring av funksjonalitet og effektivitet av våre tjenester

Vi bruker data for å analysere og forstå markedstrender for å kunne utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Slik kan vi f.eks. analysere brukeradferden i våre digitale tjenester for å forbedre funksjonene og presentasjonen av den, slik at de blir mer brukervennlige. For dette formålet kan vi også komme til å sette sammen statistikk til analysebehov, f.eks. for å se hvordan du bruker og navigerer i tjenestene våre. Søkeinformasjonen som du gir oss når du søker, brukes også til begrenset analyse for å kunne tilby deg relevant direkte markedsføring. En slik begrenset analyse kan f.eks. innebære at vi sender deg tilbud om produkter som vi har informasjon om at andre i ditt boligområde er interessert i.

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.

Informasjonssikkerhet og hindre misbruk av tjenestene våre

Vi behandler data for å sikre sikkerheten til tjenestene våre samt for å kontrollere, forhindre, utrede og vedta andre tiltak i forbindelse med misbruk av tjenestene våre eller i forbindelse med bruk av tjenestene våre i strid med bruksvilkårene eller i forbindelse med rettslige skritt, mistanke om hvitvasking av penger eller potensielle trusler mot Zmarta/Centum eller andres rettigheter.

Rettslig grunnlag: Fullføre vår avtale med deg og/eller berettiget interesse.

For å oppfylle juridiske forpliktelser

Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle de forpliktelsene loven pålegger oss. Vi må f.eks. behandle og lagre personopplysninger i henhold til regnskapsloven, lov om forsikringsformidling, finansavtaleloven og lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Rettslig grunnlag: For å kunne oppfylle vår juridiske forpliktelse.

Automatisk beslutning - hva er det?

«Automatisk beslutning» vil si at det tas en beslutning utelukkende på bakgrunn av automatisk behandling av personopplysningene dine. Dette skjer f.eks. med en programkode eller algoritme. Zmarta/Centum benytter automatisk beslutning når du søker om en låneformidling. Personopplysningene dine matches automatisk med de vilkårene som våre tilknyttede låne- og forsikringsselskaper stiller for å kunne gi lån eller forsikringer, for eksempel alderskrav, type ansettelse, årlig inntekt, osv. F.eks. aksepterer ikke långiverne våre søknader fra personer som har betalingsanmerkninger.

Avhengig av om de opplysningene du angir i søknaden din (f.eks. inntekt, ansettelsesform, søkt lånebeløp eller de opplysningene som fremgår i kredittvurderingen) oppfyller reglene og vilkårene til våre långivere/forsikringsgivere, kan søknaden din enten bli sendt til alle eller noen av våre samarbeidende långivere, eller den kan bli avslått i sin helhet. Zmarta/Centum leter alltid etter det beste lånet eller forsikringen ut fra forutsetningene dine og matcher forutsetningene dine med produktene til samarbeidspartnerne våre. Dersom du innvilges det lånebeløpet det er søkt om hos en eller flere långivere, kan det innebære at søknaden din ikke sendes til de långiverne som ikke kan tilby deg lån (på grunn av deres egne regler og vilkår) eller til de långiverne som generelt sett kun kan tilby deg betydelig dårligere vilkår enn dem du allerede har fått.

Zmarta/Centum sikrer daglig at prosessene for automatiske beslutninger fungerer korrekt, f.eks. via ulike typer overvåking og automatiske kontrollfunksjoner. Zmarta/Centums bruk av automatisk beslutning har som mål å kunne tilby rettferdige og korrekte låne- og forsikringstjenester til alle våre kunder.

Dersom du er misfornøyd med, eller har innvendinger mot, en automatisk beslutning, f.eks. dersom du får avslag på søknaden, eller dersom du ønsker en forklaring på en automatisk beslutning, kan du be om å få saken prøvet på nytt eller be om ytterligere informasjon av en av våre saksbehandlere ved å kontakte Zmarta/Centum via telefon: 239 67 010 / 239 67 000 eller e-post: info@zmarta.no / info@centum.no.

Hvem gir vi personopplysningene dine til?

I enkelte tilfeller kan vi dele personopplysningene dine med andre selskaper og samarbeidspartnere.

Dersom Zmarta/Centum eller en vesentlig del av Zmarta/Centum selges til en tredje part, kan personopplysningene dine bli delt med en slik tredje part i forbindelse med et slikt salg. Du kan imidlertid være helt trygg på at vi ikke vil selge personopplysningene dine til en utenforstående tredje part til markedsføringsformål.

Hvor lenge lagres personopplysningene mine?

Personopplysningene lagres i henhold til personopplysningsloven og annen relevant lovgivning, noe som betyr at opplysningene ikke lagres lenger enn nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen eller det loven tillater.

  • Søknad om forsikring skal i henhold til lov om forsikringsmegling lagres i 10 år fra formidlingstidspunktet. Det samme gjelder for forsikringsformidling som gis via telefon.
  • Søknad om lån, samt personopplysninger og annen informasjon som gis til oss i forbindelse med lån (inkl. IP-adresse), lagres i fem år.
  • Vi lagrer kontaktinformasjonen din for markedsføringsformål i 12 måneder etter den siste søknaden.
  • Det kan også være nødvendig å lagre opplysninger i henhold til andre krav i loven eller andre forskrifter, f.eks. bokføringsloven (som krever at opplysninger skal lagres i fem år).

Hva skjer dersom jeg ikke aksepterer behandling av personopplysninger i henhold til det som angis i disse retningslinjene for personvern?

For at du skal kunne benytte vår formidlingstjeneste, må Zmarta/Centum ha mulighet til å behandle personopplysningene dine slik som beskrevet over. Dersom du ikke aksepterer at vi kan foreta en kredittvurdering, eller at vi behandler personopplysningene slik som beskrevet over, kan dette føre til at du ikke kan benytte Zmarta/Centums formidlingstjeneste. Du har selvfølgelig alltid rett til å motsette deg at personopplysningene dine brukes til markedsføringsformål, samt for behandling som baserer seg på Zmarta/Centum berettiget interesse, og dette påvirker ikke bruken av formidlingstjenesten. Da kan du for Zmarta kontakte oss på 239 67 010 eller sende en e-post til info@zmarta.no, og for Centum ringer du 239 67 000 eller sender en e-post til  info@centum.no.

Gyldighet

Disse retningslinjene for personvern gjelder f.o.m. 21.05.2018 og inntil videre.

Last ned innehold som PDF

Beregn din månedskostnad

{+ mainMonthly | price +} kr *

* Eks: Nom. rente {+disclaimerInterestRate|number:2+} %, eff. rente {+disclaimerEffectiveInterestRate|number:2+} %,{+disclaimerLoanAmount|currency:"":0+} kr o/{+disclaimerPaymentYears+} år, kostnad{+disclaimerCost|currency:"":0+} kr, totalt{+disclaimerTotal|currency:"":0+} kr.

 

Individuell nom. rente 5,99–26,9 %. Eff. rente 6,32–31,36 % (170 000 kr o/8 år). Nedbetalingstid 1–15 år.

Centum samarbeider med over 15 banker og långivere hvor vi mottar provisjon for videreformidlingen. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi sikre at du mottar et best mulig tilbud basert på ditt individuelle behov! Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre samarbeidspartnere: