Betingelser for formidlingstjeneste

Når du sender inn en lånesøknad for eksempel, via internett, telefon eller på annen måte gjør du dette til Centum Finans AS (985 220 239). Centum Finans og Zmarta (heretter «Zmarta/Centum» eller «vi») er varemerkene som tilhører Centum Finans AS.

Ettersom du benytter våre lån- og forsikringsformidlingstjenester aksepterer du og din eventuelle medsøker disse brukervilkårene (nedenfor benevnt «Vilkår»). Når vi bruker «du/deg/din» nedenfor, omfatter dette også eventuell medsøker. Formidlingstjenesten og din godkjennelse av vilkårene innebærer at du gir Zmarta/Centum oppdraget å etterspørre lånetilbud og/eller forsikring hos våre samarbeidspartnere på dine vegne ved søknadstilfellet. Du godkjenner også at Zmarta/Centum videresender oppgitte opplysninger til tilknyttede lån- og forsikringsgivere.

Samtykke til kredittsjekk

  • Du gir samtykke til at Zmarta/Centum og våre bankpartnere om mulig kan sende elektronisk gjenpartsbrev pr. SMS og e-post.
  • Du aksepterer at søknaden og kredittinformasjon kan sendes via Internett til den oppgitte adressen.
  • Du forstår at kredittopplysninger hentes inn av Zmarta/Centum og av våre samarbeidspartnere.
  • Du er også klar over at Zmarta/Centum ikke tar noen kredittbeslutninger og kun formidler opplysningene til forretningspartnere, slik at potensielle långivere kan vurdere din lånesøknad.
  • Du gir fullmakt til Zmarta/Centum å samle inn kredittgodkjenning og ytterligere informasjon fra banker og långivere.

Begrensning av Zmarta/Centums ansvar

Zmarta/Centum er ikke ansvarlig for skader som skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, norsk eller utenlandsk myndighet, krig, streik, blokader, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter. De forbehold med hensyn til streik, boikott og lockout gjelder også dersom Zmarta/Centum selv blir utsatt for lignende. Skader som oppstår i andre tilfeller skal ikke erstattes av Zmarta/Centum. Zmarta/Centum er ikke ansvarlig i noen omstendigheter for følgeskader.

Før du søker er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. En enkel måte å gjøre dette på er å bruke Forbrukerrådets husstands-budsjett og vår forbrukslånkalkulator. Du trenger ikke vise oss din beregning. Dette er din avgjørelse.

Disclaimer

Som finansagent for banker og andre långivere skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de kredittinstitusjoner vi samarbeider med. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra de kredittinstitusjoner vi samarbeider med på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende långivere, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens og andre långivere plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdrag vi har fått fra vedkommende kredittinstitusjon. Dersom långiveren eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende långivere.

Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10–16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.

Behandling av personopplysninger

Zmarta/Centum verner om, respekterer og beskytter både personopplysningene dine og din personlige integritet.

For at du skal kunne benytte formidlingstjenestene våre, må vi behandle personopplysningene dine. Zmarta/Centum behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvern- og datavernlovgivning, dvs. EUs personvernforordning (GDPR) samt nasjonale lover, forordninger og forskrifter. 

For en fullstendig beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysningene dine, henviser vi til våre Rettningslinjer for personvern.

Ved å benytte formidlingstjenestene, f.eks. ved å besøke nettsiden vår eller søke om lån eller forsikring, bekrefter du at du har forstått innholdet i Zmarta/Centums Retningslinjer for personvern.

Vi lagrer også informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte, da du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg og hva kontakten gjaldt. Når en søknad sendes via digitale kanaler, bruker vi cookies og andre digitale verktøy for søkeoptimering, sporing og oppfølging for å kunne gi deg en best mulig og relevant brukeropplevelse. Les mer om dette i våre i våre retningslinjer «Om informasjonskapsler».

Tilknyttede långivere kan komme til å kontakte arbeidsgiveren din og/eller søke i offentlige registre for å verifisere innsendte opplysninger. Også Zmarta/Centum bruker visse offentlige registre for å verifisere innsendte opplysninger. Slike registre kan være Eniro.no og gulesider.no.

Dersom du søker om lån eller forsikring via oss, kommer vi til å gi personopplysningene dine til de långiverne og forsikringsselskapene som er tilknyttet tjenesten vår og som er relevante for søknaden din. Respektive långivere og forsikringsselskap er ansvarlige for den behandlingen av personopplysningene som de foretar i forbindelse med søknaden din. Du oppfordres derfor til å lese all informasjon fra långiverne og/eller forsikringsselskapene om hvordan de behandler personopplysninger nøye. Her finner du informasjon om hvordan samarbeidspartnerne vår vil behandle personopplysningene din.

Dersom vi henviser (lenker) til en nettside som tilhører en tredje part, skal en slik henvisning kun ses som en tjeneste overfor brukeren, og vi frasier oss alt ansvar for en slik tredje parts nettside og en slik tredje parts eventuelle behandling av personopplysninger.

Kontaktopplysninger

Zmarta / Centum Finans AS
c/o Aker Brygge Business Centre
Postboks 1433 Vika
0115 Oslo
Telefon: 23 96 70 10 / 23 96 70 00 
E-post: info@zmarta.no / info@centum.no

Gyldighet

Disse bruksvilkårene gjelder f.o.m. 01.12.2019 og inntil videre.

Last ned innehold som PDF

Beregn din månedskostnad

Nedbetalningstid 1-5 år. Dersom du skal bruke lånet til å innfri annen gjeld kan nedbetalingstid lengre enn 5 år tilbys, 1-15 år.

{+ mainMonthly | price +} kr *

* Eks: Nom. rente {+disclaimerInterestRate|number:2+} %, eff. rente {+disclaimerEffectiveInterestRate|number:2+} %{+disclaimerLoanAmount|currency:"":0+} kr o/{+disclaimerPaymentYears+} år, kostnad {+disclaimerCost|currency:"":0+} kr, totalt {+disclaimerTotal|currency:"":0+} kr.

 

Individuell nom. rente 5,9–23,4 %. Eff. rente 6,06–37,54 %

Centum samarbeider med over 15 banker og långivere hvor vi mottar provisjon for videreformidlingen. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi sikre at du mottar et best mulig tilbud basert på ditt individuelle behov! Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre samarbeidspartnere: