Forsikring

Utgiftsforsikring

Blir du sykemeldt, ufrivillig arbeidsledig eller permittert vil dette normalt føre til redusert inntekt. Har du tenkt på hvordan du økonomisk vil håndtere en slik situasjon? En utgiftsforsikring vil kunne hjelpe deg økonomisk gjennom en vanskelig periode, hvis noe uforutsett skulle ramme deg. Ved død kan forsikringen utbetale 200 000 kroner.

Utgiftsforsikringen er ikke tilknyttet noe lån. Velger du ikke å ta noen av lånetilbudene du mottar fra oss, vil forsikringen fortsette å løpe. Ved en forsikringssak vil utbetalingen gå direkte til deg, og du velger selv hva du ønsker å bruke pengene på.

Du velger selv ut i fra ditt eget behov hvilket månedsbeløp du ønsker å forsikre. Beløpet du velger, er beløpet du vil kunne få utbetalt månedlig ved en forsikringssak. 

Forsikringen kan dekke ved:

  • Sykemelding
  • Ufrivillig Arbeidsledighet eller permittering
  • Dødsfall

Hva koster forsikringen?

Forsikringen koster 9 % per måned av det beløpet du velger å forsikre. Du kan forsikre mellom 1 000–8 000 kroner. 

Hvem kan tegne forsikringen:

  • Du er mellom 18 og 64 år.
  • Du har ingen betalingsanmerkning.
  • Du er i arbeid minimum 16 t./uken per i dag eller er selvstendig næringsdrivende.
  • Du har ikke kjennskap til sykdom eller hatt symptomer de siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptomer, skade. Har heller ikke diagnose, eller fått behandling for sykdom/skade som kan påvirke din arbeidsførhet.
  • Du kjenner ikke til eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsledighet eller permittering.
  • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.

Ønsker du å tegne forsikringen kan du kontakte oss på telefon 239 67 000.
Her finner du mer informasjon om forsikringen. Her finner du fullstendige forsikringsvilkår

Ønsker du å bruke forsikringen?
Rett kravet elektronisk her.

Vi anbefaler deg å opprette din egen profil her da det er sikrere, raskere og du kan følge kravet ditt når du selv ønsker.  Krav ved dødsfall rettes ved bruk av skademeldingsskjemaet under og kan ikke rettes elektronisk.  

Skademeldingsskjemaer:

Sykemelding
Arbeidsledighet og permittering
Dødsfall